söndag 23 augusti 2015

Föreningsnytt

Några kursdeltagare diskuterar dagens arbete
Idag blev det mycket aktivitet på bigården. Nybörjarkursens deltagare fick slunga sin honung och köpa egna kupor för sina nya samhällen. Det blev över 50 kg honung idag - inte så tokigt med tanke på att det kom från avläggare som startades i juni.

Under det ordinarie mötet blev det mycket städarbete. Alla lådor skrapades och flammades inför vintern och vi städade en hel del i paviljongen. Förra veckan blev det slutskattning på föreningens kupor - det blev 80 kg denna gång. Ett stort tack till Lotta och Adam som gjorde jobbet.

Senaste styrelsemöte
Styrelsen träffades nyligen och följande punkter kan noteras:

  • Inga nyheter om läget med yngelröta på Ingelstorp sedan senast. Infekterade samhällen har förstörts och bitillsynsmannen har ansvaret. Vi har regelbunden kontakt med honom och fortsätter med att begränsa flyttning av material till och från Skälby.
  • Som säkerhetsåtgärd måste vi ha kontroll över alla som använder slungrummet på Skälby. Vill du slunga skriver du upp dig på kalendern i klubbhuset och för att få koden till slungrummet ringer du Lotta (bigårdsansvarig, 070 353 1493), Henrik (070-557 0964) eller Conny (070-326 5961). Koden ändras regelbundet framöver.
  • Bisamhällen i paviljongen har sedan länge haft en dålig utveckling. Vi misstänker att fukt och brist på ljus bidrar till detta och därför kommer vi att sätta upp nya hängrännor på baksidan samt kapa många trädgrenar runt huset.
  • Vi har köpt in en hel del ny utrustning till föreningen, inklusive nya refraktometrar, en av dessa ska användas endast av honungsbedömningen. 
  • Kommunen och alla föreningar på Skälby diskuterar utvecklingen av området och vi hoppas att vi kan få mer uppmärksamhet kring biodling och kanske hjälp med att rusta upp bigården.
  • Vi behöver en riktig anslagstavla utanför bigården och det ska ordnas inom kort.
  • Nästa styrelsemöte äger rum i slutet av september

Inga kommentarer: