måndag 22 december 2014

SLU blir nationellt referenslaboratorium för bihälsa

Bee Lab 2 by pennstatenews, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by pennstatenews on Flickr

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) ska vara referenslaboratorium för bihälsa i Sverige enligt ett nytt regeringsbeslut. SLU:s bilaboratorium har sedan 1950-talet haft uppgiften att diagnosticera och forska kring bisjukdomar och nu ska det ingå i ett europeisk nätverk av nationella referenslaboritorier kring bihälsa.

Enligt regeringsbeslutet:

- Bihållning är en vitkig näringsgren, inte minst mot bakgrund av binas betydelse för pollinering av grödor. Internationellt har under senare år hot mot binas hälsa uppmärksammats i form av smittsamma sjukdomar, skadegörare och kemikalier. För att värna den framtida bihälsan är det viktigt att forskning sker för att närmare kartlägga hoten och för att ta fram effektiva förebyggande åtgärder. En förutsättning för att förhindra spridning av bisjukdomar och biskadegörare är att det finns kapacitet och resurser för en snabb diagnostik på området.

Inga kommentarer: