fredag 16 augusti 2013

För många stadsbin?

Scandic City bee hives by jenniferjoan, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by jenniferjoan

Trenden med biodling i storstadsmiljö har spridit sig över hela världen men nu börjar man inse att det inte är bara en positiv utveckling. I Storbritannien har stadsbin blivit för många, i synnerhet i London och British Beekeepers Association (BBKA) har just släppt ett pressmeddelande som varnar för överetablering. Biodling i landet har fått en stark uppsving på sistone med en fördubbling i antalet medlemmar i BBKA sedan 2008 och många nya medlemmar bor i storstadsområden. Det finns en oro att gränsen för stadsbin har nåtts i vissa områden och att många samhällen blir svaga på grund av matbrist.

BBKA menar att stadsbiodlare behöver mer utbildning om hur man motverkar svärmning och spridning av sjukdomar. Även om utvecklingen av biodling i städer är i princip bra kan det vara bra att behålla nuvarande nivå ett tag och uppmuntra flera att plantera flera bivänliga växter och grönområden för att skapa bra förutsättningar för framtiden.

Läs även en kort artikel om detta av SR Vetenskapsradio: För tät biodling i städerna inte bra för bina.

Inga kommentarer: