måndag 5 augusti 2013

Radiosändare på bin

Bee in Flight by rumpleteaser, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by rumpleteaser

Det pågår mycket forskning just nu för att ta reda på varför så många bin har försvunnit under de senaste åren. Forskare i England sätter väldigt små radiosändare på bin för att kartlägga hur de flyger enligt en artikel hos BBCWho, what, why: How do you track a honey bee? Forskare vid Natural Resources Institute använder väldigt små radiosändare som väger ungefär en tiondel av biet för att undersöka hur neonicotinoider och varroakvalster påverkar binas navigeringsförmåga.

Ett bi fångas i en lucka vid flustret och radiosändaren klistras på biet mellankropp. Även om sändarens antenn är lika lång som biet själv kan biet flyga obehindrat eftersom det är vana vid att bära stora laster med sig. Sedan flyger det iväg och sändarens unika signal kan följas. När biet kommer hem igen tar forskarna sändaren och klistrar den på ett nytt bi. Tyvärr kan de inte ha flera sändare i bruk samtidigt för att alla skulle ha samma frekvens. Genom att studera binas flygmönster hoppas forskarna upptäcka om förekomsten av pesticider och varroa påverkar bina på ett negativt sätt.

Inga kommentarer: