torsdag 25 juli 2013

Bina behöver hjälp nu

Biodlingsföretagarna och Sveriges Biodlares Riksförbund har skrivit ett gemensamt pressmeddelande med krav på akuta åtgärder för att rädda biodling i landet. Vinterförlusterna i år ligger på 22% och detta är förödande för både biodling och lantbruk.

De nämner fyra anledningar bakom den nuvarande krisen inom branschen:
  • Sjukdomar och framförallt varroakvalster
  • Bekämpningsmedel
  • Bristande kunskaper hos biodlare
  • Bristande biodiversitet
Även om regeringen nyligen har ökat anslaget till det nationella honungsprogrammet kräver organisationerna följande åtgärder:

1. Vi vill se att Sverige utnyttjar de möjligheter som EUs nya jordbrukspolitik ger för att stödja pollinerande insekter och mer pollen- och nektarproducerande växter i såväl jordbruks- som skogslandskapet.

2. Vi vill se att frågan om uppdatering av bisjukdomsförordningen prioriteras upp så att den äntligen blir reviderad och så att biodlare som tvingas förinta samhällen pga. sjukdom får en skälig ersättning för detta.

3. Vi vill se en bättre samordning av dessa frågor mellan Departement och myndigheter ansvariga för landsbygds utveckling respektive miljö.

4. Vi vill se en helhetssyn och tidsplan i en samlad aktionsplan för att hjälpa bina!

Läs pressmeddelandet: Bina behöver hjälp nu.

Inga kommentarer: