lördag 13 juli 2013

BBC-reportage om pesticider och biodling

Den brittiska regeringen ser allvarligt på krisen inom landets biodling där över en tredjedel av alla bisamhällen har dött i år. Enligt ett BBC-reportage (se nedan) kommer bidöden att kosta landets lantbrukare cirka £200 miljoner (cirka 2 miljarder kronor).

EU-kommissionens 2-åriga förbud mot neonikotinoider kritiseras av många biodlare eftersom det ger inte tillräckligt med tid att få fram vetenskapligt bevis om dess påverkan på bisamhällen. Samtidigt finns det oro hos lantbrukarna att de behöver medel för att skydda sina åkrar från angrepp av skadedjur.

Get Adobe Flash player

Inga kommentarer: