torsdag 30 maj 2013

Kuputhyrning som affärsidé


Stefan Hellichius i Krageholm, Skåne, slutade sitt jobb som banktjänsteman och satsade på biodling i stället. Nu driver han Krageholms honung och satsar på att hyra ut sina bikupor till lantbrukare i regionen för pollineringsuppdrag. En artikel i Ystads AllehandaKuputhyrning ingen bisyssla, beskriver Stefans verksamhet.

En rapsodlare kan hyra ett bisamhälle för 200 kr och man bör räkna med 1-3 samhällen per hektar. För lantbrukaren kan detta ge upp till 10% bättre skörd och Stefan ser uthyrning som en bra affär för bägge parter.

Se även ett filmreportage om detta hos Ystads Allehanda

Inga kommentarer: