torsdag 16 maj 2013

Hur gick övervintringen?

Bild: B. Johansson
Sedan 2009 har SBR varje år i maj genomfört en enkätundersökning om vinterförlusterna, och det är nu dags för undersökningen angående övervintringen 2012-2013.

Klicka här för att fylla i enkäten: Enkät angående övervintringen 2012-2013

Det är viktigt att du ägnar några minuter åt att besvara enkäten, oavsett om du har haft små eller stora förluster.

Enkäten kan besvaras fram till och med den 1 juni.

Undersökningen är ett led i det arbete angående förluster som pågår inom COLOSS-nätverket, det internationella nätverket som arbetar med frågor angående biförluster. Frågeformuläret som används grundar sig på ett formulär som tagits fram av en arbetsgrupp med deltagare från ett stort antal länder. I år sker undersökningen på samma sätt i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Norge och Sverige.

Se även SBRs nyhet om enkäten.

Inga kommentarer: