lördag 1 december 2012

Ordförandemöte i distriktet

Ordförandemötet (Bild: A Creelman)
Alla ordföranden i Södra Kalmar biodlardistrikt, styrelsemedlemmar i distriktet och valberedningen samlades 1 december på Studieförbundet Vuxenskolan i Nybro. Under 3 timmar diskuterades årets verksamhet och planer för 2013 lades fram. Man kan konstatera att distriktet kunde bjuda på ett variationsrikt program som samlade totalt 350 personer.

Programmet för 2013 är fortfarande inte helt spikat men följande datum borde du kunna redan skriva in i almanackan:

  • 3 februari Årsmöte, Kalmar
  • 24 mars Vickleby, Öland med tema hygien 
  • 28 april Nybro, Qvarnaslätt. Gäst Peder Lilja, utvecklingskonsulent 
  • 9 maj Kristi Himmelfärdsdagen Ingelstorpsmötet 
  • 2 juni Högsby bimarknad. Tema insektsallergier 
  • 4 augusti Pålaviksträffen
Det officiella programmet kommer att skickas ut till alla medlemmar i distriktet efter årsmötet och vi kommer förstås att lyfta fram alla evenemang här.

Läs mer om ordförandemötet på distriktets hemsida.

Inga kommentarer: