måndag 3 december 2012

Årsmöte 2012Kalmarbygdens Biodlare hade sitt årsmöte traditionsenligt på Domsöndagen, 25 november. 25 medlemmar samlades i Gula Villan på Skälby. Föreningen har idag 66 medlemmar, mest tack vare våra framgångsrika studiecirklar, och utvecklingen är klart positiv. Det ekonomiska läget är också bra; årets intäkter var 44.460 kr, kostnader 38.243 kr och det ger ett överskott på 6.217 kr.

När det gäller styrelsen blev jag omvald som ordförande och vi välkomnade in två nya styrelsemedlemmar: Toby Hillmalm och Jonas Svensson. Samtidigt tackade vi av Lars Larsson för många års trogen tjänst som utmärkt sekreterare och Olle Ideström som har varit ordinarie styrelseledamot i flera år.

Verksamheten 2013 planeras nu och vi tänker erbjuda två studiecirklar igen; en för nybörjare med Erik Olsson som kursledare och en för andra året som biodlare med Lennart Johansson och Kjell Franzén som kursledare. Vi planerar att sätta upp en visningskupa efter avtal med kommunen i den nyanlagda trädgården med unika fruktträd mittför växthusen. Det ger oss ett bra läge att locka förbipasserande och väcka intresse för biodling och sittplatser finns intill.

Vid honungsbedömning har i det nya reglementet helt undantagits poängsättning för förpackningen. Då utseende och intryck är av högsta vikt för försäljningen av en vara hade honungsbedömningskommittén fått i uppdrag att sammanställa en motion därom till distriktsstämman. Den presenterades av Lars Larsson och vann årsmötets bifall. Motionen går nu till distriktsstyrelsen och vidare till SBR.

Verksamhetsberättelsen för 2012 kan du läsa nedan (klicka bara på rutan så kan du läsa dokumentet i helskärm.

Inga kommentarer: