fredag 27 januari 2012

Register över svensk biodling efterlyses

beehives by _edivad, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by  _edivad

Biodlingsföretagarna och Sveriges biodlares riksförbund föreslår ett register över landets bigårdar i ett brev till landsbygdsdepartementet enligt en artikel i Lantbrukets Affärstidning ATL, Biodlare vill ha register. Idag finns det cirka 10 000 biodlare i Sverige och upp till 150 000 bisamhällen men ingen vet säkert eftersom det finns många som inte är registrerade någonstans. Inför en översyn av lagstiftning om bisjukdomar är det viktigt att inventera landets bigårdar för att snabbt kunna agera vid sjukdomsfall. Egen kontroll av registret via nätet är också önskvärd.

 – Vi anser att lagstiftaren bör utreda krav på utmärkning av bigårdar och en eventuell registreringsplikt i ett digitalt register.

Inga kommentarer: