måndag 11 oktober 2010

Virus och svampangrepp bakom bidöden i USA

Enligt ny amerikansk forskning har den omfattande bidöden som har drabbat USA de senaste åren orsakats av en kombination av ett virus och svampangrepp. En artikel i Dagens Nyheter (Mysteriet med massdöden av bin löst) berättar att Colony Collapse Disporder (CCD) är resultatet av dessa två faktorer som var för sig inte är farliga för bin. Men bina blir stressade av den ena som i sin tur leder till att dem är sårbara för den andra. Det är fortfarande oklart om det är svampen eller viruset som är farligast, bara att kombinationen är dödlig.

- I studier visar ett av forskarlagen att kombinationen av virusfyndet och svampattacken fanns i samtliga av alla undersökta kolonier som gått under. Ett annat faktum som säkerställdes är att virusangreppet och svampen var för sig inte är lika dödligt för bina, men att kombinationen av dessa patogener kan leda till hundra procents dödlighet, men vilken som är mest potent av sjukdomarna eller vilken som angriper först är inte klarlagt.

CCD har skapat många rubriker sedan det upptäcktes och vetenskapsmän har letat länge efter orsaken. Den här upptäckten kan leda till en effektiv bekämpning mot CCD.

Läs forskningsrapporten, Iridovirus and Microsporidian Linked to Honey Bee Colony Decline (PLoS One Okober 2010)

2 kommentarer:

Anonym sa...

Har ar min kommentar till DN's artikel. Jag har anvant 20 timmar for att verifiera uppgifterna.
"sok pa de olika forskarna och deras universitet parat med Monsanto och ni kan se alla har , eller har haft, ekonomisk koppling till Monsanto. Det har ar som att lata raven vakta honshuset. Monsanto har tyvarr fatt in en jordbruks-minister och en domare i hogsta domstolen i US goverment, och det betyder att de har fritt fram med vad som helst inom GMO.
Den Italienska undersokningen och de steg man tog, visar klart att de hittade orsaken till CCD."
Undersokningen ar forsta klassens fraud och DN bor be om ursakt. /nokoma

Anonym sa...

1. Varför inte skriva under din 20-timmars "forskning" med ditt namn?
Är du rädd för MONSANTO, som du tydligen höjer till skyarna för sitt enorma inflytande.
Jim Sundström
Sekreterare i Kalmarbygdens biodlare.