söndag 31 oktober 2010

Distriktet informerar om utbildningsprojekt

En förstudie till ett större utbildningsprojekt inom biodlingen pågår. Inblandade i projektet är Södra Kalmar, Konobergs och Blekinge Biodlardistrikt samt Hushållningssällskapet. Om projektet går i hamn är avsikten att pengar skall sökas ur Landsbygdsprogrammet via Leader Linné. Hur mycket pengar som skall sökas är inte bestämt, men kan uppgå till cirka två miljoner kronor. Distriktets ordförande, Veine Jernemalm, tillsammans med Marie Sjödin, Hushållningssällskapet, håller på att träffa föreningarna i  länet för att diskutera och informera om projektet.

Mötet med oss i Kalmarbygdens Biodlare äger rum onsdagen den 10 november kl 19.00 hos Hushållningssällskapet, Flottiljvägen 18, Kalmar. För mer inforation om mötet ta kontakt med Erik Olsson, 070-20 82 241.

Inga kommentarer: