söndag 17 oktober 2010

Mer om bidödlighet

En artikel på Food Science Central ger en bra sammanfattning om bakgrunden till Colony Collapse Disorder (CCD). Den beskriver förklaringen i den föregående artikeln där en kombination av virus och svampen Nosema cerenae var den mest sannolika orsaken. Men denna artikel nämner också användningen av pesticider och minskad biodiversitet som bedragande faktorer och att sanningen ligger hellre i en blandning av alla dessa faktorer.

- As of yet, however, no single factor has been confirmed as the cause, and it has been proposed that a combination of many factors could be to blame. Research projects are continuing in their attempt to solve the mystery and, in the meantime, it is hoped that other measures may help improve the situation. Experts, for instance, are encouraging urban bee-keeping to help reverse population decline, while agri-environmental schemes may help increase plant biodiversity on farmland.

Inga kommentarer: