lördag 2 januari 2010

Biodling snart laglig i New York


Bild: B. Johansson

Hittills har det varit olagligt att hålla på med biodling inom New York City. Bin har betraktats som farliga djur på samma nivå som krokodiler och giftormar men en lagändring är på väg enligt en artikel i New York Times, Urban beekeeping set to become legal. Intresset växer i staden för ekologisk grönsaksodling och trädgårdsskötsel och pollineringsbehovet växer förstås. Många ha trotsat lagen och har redan bikupor, till exempel på hustaken, men snart behöver de inte arbeta i smyg.

Inga kommentarer: