lördag 30 januari 2010

Biet som modell för flygande roboter


En tidigare artikel, Bin landar som helikoptrar, berättade om forskning i hur bin manövrerar och landar på blommor. Inom samma forskningsgrupp finns det forskare vid Lunds Universitet som studerar biets sätt att flyga och navigera för att se om man kan tillämpa samma principer i framtidens självflygande roboter. Man hoppas inom en snar framtid att kunna utveckla små självstyrande robotar som kan, till exempel, övervaka stadstrafik eller leverera små paket. Genom att studera insekters sätt att manövrera i trånga miljöer hopppas de kunna bygga dessa små robotar som klarar sig i storstadsmiljö. Tekniken att bygga robotar som härmar naturen på detta sätt kallas för biomimetik.

Läs artikeln om forskningen, Bin används som robotmodeller (SR Vetenskapsradion). Lyssna gärna på radioreportaget på samma sida.

Inga kommentarer: