fredag 4 september 2009

En ny humleart?Normalt har ju humlor päls även på bakkroppen men sådan saknas på denna humla. Alltså har jag upptäckt en helt ny humleart? Nej. Tyvärr inte.

Denna stackars humla gick alltför långt i sitt forna liv. Den sökte sig in i en trågkupa för att sno honung inne hos bina. När vaktbina inte lyckades att skrämma ut den, sökte de förstärkning bland sina medborgare och så blev den stackars humlan "bollad". Det är binas metod att ta livet av sina fiender; må de vara bålgetingar eller bara nyfikna humlor.

Ett stort antal bin sätter sig kring inkräktaren i en boll och där ser de till att med hjälp av värmemetoden värma ihjäl den inbollade inkräktaren som dör av stark värmeutveckling och av syrebrist. Som ett resultat vid sidan om själva döden så blir den av med pälsen också och det är ganska ofta man kan hitta humlor med blank, svart bakkropp på flusterbrädan.

Text och bild: Jim Sundström

Inga kommentarer: