lördag 5 september 2009

Bigift används mot tumörer

En artikel i den amerikanska tidskriften Science Daily berättar hur forskare vid Washington University School of Medicine i St. Louis, USA har lyckats använda bigift för att döda tumörceller. Forskarna använder nanopartiklar som bär en väldigt liten mängd bigift (melittin) och injecerar dessa "nanobin" i en mus. Dessa nanobin söker upp tumörcellerna och giftet de bär med sig har visats dödlig för cellerna utan att påverka andra friska celler i musen.

Inga kommentarer: