måndag 29 januari 2018

Biodling i fängelse


Biodling kan vara vägen tillbaka till arbete och en ny chans i livet för en grupp fångar i Auckland, Nya Zeeland, enligt ett TV-reportage på Newshub, Prison beekeeping course helps inmates turn lives around. Fängelset erbjuder många utbildningar och biodling har varit särskilt framgångsrik. En lokal biodlare, Brian Alexander, med 40 års erfarenhet bakom sig, leder utbildningen som ger deltagarna en diplom som utbildad biodlare. En sådan diplom är värdefull på arbetsmarknaden eftersom biodling som bransch i Nya Zeeland är värd $5 miljarder per år och det finns en brist på utbildad arbetskraft.

Se TV-reportaget (på engelska).

Inga kommentarer: