söndag 19 mars 2017

Uppsving för brittisk biodling, speciellt i städer

CC BY-SA Some rights reserved by Roger Jones
Brittisk biodling är på frammarsch efter många år i skymundan. Enligt en artikel från BBC, The rise and rise of urban beekeeping, har antalet medlemmar i biodlarorganisationen British Beekeepers Association (BBKA) ökat från 8500 personer 2008 till dagens siffra på cirka 24 000 medlemmar. De flesta nya medlemmar bor i städer och idag finns det bikupor i många koloniområden, trädgårdar och på hustak mitt i stadskärnan.

Stadshonung skiljer sig från landsbygdshonung på grund av den stora mångfalden växter i städernas parker och trädgårdar. Dessutom förknipas biodling med ekologisk matproduktion och många stadsbor ser positivt på närodlad kvartershonung. Föreningen varnar dock stadsbiodlare att motverka svärmning och se till att bina flyger uppåt när de lämnar kupan för att undvika risk för bistick.

Inga kommentarer: