onsdag 1 mars 2017

Linköping som bi-stad


Linköping kan bli Sveriges första bivänliga stad enligt en artikel på Corren.se, Gör Linköping till bi-stad. Biodlaren Eva Gustavsson har lämnat in ett förslag till kommunen att staden bör profilera sig som bi-stad genom att odla flera bivänliga växter och satsa på grönområden.

- Förslaget från Evas sida är att parker och andra grönområden ska skötas på ett sådant sätt att bina får den tillgång de behöver till en blandning blommor och träd. Hon skriver: "Istället för att kommunen klipper hela parkområden kan öar med blommor och växter lämnas för bin och humlor och andra pollinerande insekter." Både vitklöver och maskrosor i gräsmattor borde också få stå tills de blommat över ... Förutsättningen är förstås att man inte heller använder kemiska bekämpningsmedel i parker och rabatter.

Linköping är redan en stad med bra förutsättningar för bin och andra pollineringsinsekter och kemisk bekämpningsmedel används inte i parkerna. Ett problem är att många villaägare använder kemiska medel i sina trädgårdar och där krävs det till exempel en informationskampanj om hur man kan hjälpa bin.

Två städer som redan har profilerat sig som bi-städer är San Francisco och Toronto.

Inga kommentarer: