lördag 28 januari 2017

Bimöte i Högsby om VSH-projektet

Richard Johansson
Arbetet med att ta fram bisamhällen som själv kan rensa bort varroakvalster fortsätter och det finns ett stort intresse i det nationella VSH-projektet (Varroa Sensitive Hygiene). Vill du veta mer om detta bör du åka till ett intressant möte på Staby Gårdshotell, Högsby, 26 mars kl. 13.00.

Yrkesbiodlaren Richard Johansson, Lyckeby berättar om varroakvalstret och dess problem, varroa-toleranta bin samt om VSH-projektet som han är ledare för. Senare under mötet kommer han även att berätta om sin egen biodling.

Varroa Sensitive Hygiene (VSH) är en egenskap hos bina där fertila varroakvalster upptäcks och rensas ut från yngelcellen. Därmed hindras kvalstret från att reproducera sig. USDA (The United States of Agriculture) har sedan länge upptäckt att det går att selektera denna egenskap hos biet och har etablerat VSH-linjer. Det handlar om ett genetiskt betingat hygieniskt beteende hos bina. Det nystartade projektet VSH-bin i Sverige syftar till att hitta, odla, selektera och sprida honungsbin med resistens mot varroa.

Dessutom kommer Peter Overdick, Älghult, att berätta om sin biredskapsförsäljning, som han öppnar den 29/4.

Alla biodlare är varmt välkomna till mötet och det blir förstås fika och tid för diskussion och mingel. För mer information ta kontakt med Högsbyortens Biodlare.

Inga kommentarer: