fredag 23 december 2016

Ett av världens minsta länder kan ha nyckeln till biodlingens framtid

Biodling på den lilla önationen, Niue, mitt i Stilla Havet (yta 260 km2, 1612 invånare) har fått ett stort ansvar i kampen att rädda världens bin enligt en intressant dokumentärfilm från nyhetskanalen Al Jazeera (se nedan). Nu när även Nya Zeeland har drabbats av varroa och Colony Collapse Disorder tittar forskare på de isolerade bisamhällena på Niue för att se om de kan ge oss ledtrådar om hur bidöden kan motverkas framöver.

Filmen visar hur nya zeeländska biodlare kämpar mot kvalster och virus och sedan får vi träffa Niues enda biodlare Andy Cory som försöker etablera ön som ett skyddat reservat, Global Bee Sanctuary, för honungsbin i Stilla Havet. Hans bin är italienska (Apis mellifera ligustica) och de lever utan varroa eller pesticider och andra miljögifter. Hans plan är att bygga upp biodling på ön för att kunna exportera till andra länder som har drabbats av bidöden, i synnerhet Nya Zeeland.

Titta på filmen här och klicka på fullskärmsläge för att göra rutan större. Filmen kan också ses på Al Jazeera.

Inga kommentarer: