tisdag 15 november 2016

Bikalendern 2017


Föreningen är nu med i projektet Bikalendern och vi kommer att rapportera statistik om våra bin och dragväxter under 2017. Projektet vill skapa ett nationellt engagemang kring biodlingens betydelse för naturen och samla in statistik som kan hjälpa framtida forskning. I första hand kommer vi att samla in data om: (i) honungsbinas vårstart, (ii) dragväxternas blomningsperioder och ”växternas växtsäsong”, (iii) bisamhällets utveckling och status, och (iv) det lokala vädret.

- Klimatförändringen påverkar förutsättningarna för växter och djur, och samspelen dem emellan.  I projektet Bikalendern vill vi skaffa oss kunskap, erfarenhet och verktyg som gör det lättare att anpassa biodlingen till vädrets växlingar och klimatförändringens effekter. Projektet är ett samarbete mellan biodlare, forskare och miljöövervakare och drivs av SBR inom Svenska fenologinätverket.

I filmen ovan berättar Henrik Haglund om projektet och han visar en enkel datainsamlare som vi har monterat utanför bigården (se detaljbilden till höger). Till våren börjar vi rapporterar om vårens utveckling på Skälby!


Inga kommentarer: