måndag 21 november 2016

Årsmöte 2016


Mötet pågår
Söndag 20 november var det dags för föreningens årsmöte och 19 medlemmar samlades i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Norra Långgatan. Huvudnyheten var att vi valde en ny ordförande, Margareta Bjerker. Margaretha har varit med i styrelsen i flera år nu och tar över ordförandeposten efter Fredrik Thunberg som nu ska fokusera på att leda vår populära studiecirkeln Mitt första år som biodlare (tillsammans med Adam Hjort-Ström).

Den nya styrelsen består av följande personer:

 • Margaretha Bjerker, ordförande
 • Henrik Haglund, vice-ordförande
 • Catharina Thuresson, kassör
 • Alastair Creelman, sekreterare
 • Conny Johansson
 • Muhamed Tatarevic
 • Magnus Nilsson  

Nya styrelsen: Henrik, Alastair, Magnus, Margaretha,
Conny, Catharina (Muhamed Tatarevic saknas)
Följande kommittér valdes också fram:
 • Honungsbedömningskommitté: Henrik Haglund, Jarl Nilsson, Beate Leggedor och Margaretha Bjerker 
 • Bigårdskommittén: Catharina Thuresson, Bernt Olsson, Henrik Haglund, Christina Hult 
 • Marknadskommittén: Conny Johansson, Adam Hjort Ström
 • Mötesordförande Lars Berggren
 • Bihälsokommittén: Bernt Olsson, Fredrik Thunberg
Bland annat fick vi intressanta statistik från medlemmarnas årsrapporter. Totalt 44 årsrapporter inkom i år (av 81 medlemmar), en mycket bra siffra jämfört med tidigare år. Honungsproduktionen inom föreningen uppgick i år till hela 69 439 kg honung. 1268 samhällen invintrades hösten 2015 och 1498 samhällen invintrades hösten 2016. 

Honungsbedömningskommittén redovisade sina resultat för året. 19 medlemmar hade lämnat in honung för bedömning och alla blev godkända.

Fikastund
Efter årsmötet var det dags för en längre fikastund med smörgåstårta, kaffee och kakor. Innan mötets slut avtackades Fredrik Thunberg för sina insatser som ordförande samt avgående styrelseledamöter Erik Olsson, Kjell Franzén och Ann-Charlotte Carlsson. Vi tackar de alla för sina insatser under åren!

Nu vänder vi blicken mot våren och ett nytt biår!

Inga kommentarer: