tisdag 18 oktober 2016

Småskalig produktion av bivaxsalva - namninsamling


Många biodlare har provat producera bivaxsalva som hudvårdsprodukt. Problemet är att sådana salvor måste möta alla krav som ställs för läkemedelsproduktion och det är omöjligt för en småskalig producent att möta dessa krav. Nu startar SBR en namninsamling för att se över läkemedelslagstiftning och gör det möjligt för biodlare att producera bivaxsalva inom rimliga villkor. Här kommer uppropet.

Hej Biodlarsverige! 

Nu försöker vi påverka politiken! Det finns en motion om att regelverket kring småskalig produktion av bivaxsalva ska ses över. Den motionen får lite mer tyngd bakom sig om vi har en namninsamling att lägga fram för socialdepartementet. Namninsamlingen sker på http://www.skrivunder.com/smaskalig_produktion_av_bivaxsalva

Hoppas att många ska skriva under och önskar därför hjälp med att sprida detta i föreningarna. 

Bivax är en ren naturprodukt från bikupan som använts av människan i olika hudvårdsprodukter så länge vi har hållit bin. För att få en mjuk salva som kan appliceras på huden måste vaxet blandas ut med en vegetabilisk olja. Denna produkt används av många biodlare då det känns miljövänligt att undvika kemikalier på huden och sekundärt i naturen.

När bivax och rapsolja blandas har man producerat ett läkemedel. Om man för ut en enda burk bivaxsalva på marknaden (ger bort eller säljer till någon utanför familjen) bryter man mot läkemedelslagstiftningen vilket har en straffsats på 2 års fängelse. För att kunna sälja eller ge bort en burk bivaxsalva till vänner eller arbetskamrater måste biodlaren registrera sig som läkemedelsproducent (4000:-/år) samt registrera alla olika salva-varianter (600:-/styck).

Många biodlare har önskemål om att kunna tillverka ett fåtal burkar bivaxsalva som de ger bort eller säljer i mindre skala. Många icke-biodlare har önskemål om att kunna få köpa någon enstaka burk bivaxsalva på en arbetsplats eller en marknad. I många andra sammanhang görs undantag för väldigt småskalig produktion. Salva som är ämnade för djur hör till kemikalieinspektionens domäner och där finns en gräns på produktion av salva under 100 kg innan man måste registrera sig som producent.

Vi vill att regelverket kring småskalig produktion av bivaxsalva ska ses över så att det blir möjligt att ge bort eller sälja bivaxsalva lagligt utan stora kostnader. Det finns en inlämnad motion till riksdagen som innehåller denna information. Den motionen behandlas av riksdagen i vår.

Biodlarna kommer överlämna skrivelse med bifogad namninsamling till socialdepartementet.

Skriv under namninsamlingen.

Inga kommentarer: