tisdag 19 april 2016

Styrelsen informerar

Sedan årsmötet 2015 har styrelsen haft tre möten. Diskussionerna har handlat om planering inför kommande biår, digitala kommunikationsverktyg, kursverksamhet, bigården och kommande events där föreningens närvaro efterfrågas. Det senast aktuella var Skälby vårmarknad 16/4 där vi ombads hålla föredrag för intresserade ur allmänheten om bin och biodling. Vi har även ombetts och tackat ja till att närvara vid Hönsbytardagen i Västra Hult 11/6 och "Bonde på stan" framme i oktober. Om du är intresserad av att vara med vid något av dessa event och sälja honung, snacka bin och väcka intresse så hör gärna av dig till någon i styrelsen.

Vi har även fått ta tag i att uppdatera vår information på kommunens föreningsarkiv, deltagit i Skälbys föreningsmöte och tagit del av information där och skaffat en digital plattform så styrelsen lättare kan kommunicera. Skälby kommer med största sannolikhet inte anordna någon julmarknad framöver, detta då det kräver stora ideella resurser.

Vi har haft stort intresse på kurserna. Den kortare introduktionskursen är avslutad, andra årets kurs har precis rullat igång och innan vårt möte 24/4 kl 13.30 har 14 ivriga nybörjare genomgått sitt första kurstillfälle under ledning av Fredrik Thunberg och Adam Hjort Ström som axlar rollen i år för nybörjarkursen, andra året och introduktionskursen håller Lennart Johansson och Kjell Franzén i. De sistnämnda har deklarerat att de vill lämna uppdraget som kursledare för andra årets biodlarkurs och är du intresserad av att undervisa nästa år så kontakta medlem i styrelsen eller Lennart eller Kjell. 
Stadsmissionen har under sju månader renoverat paviljonen på föreningen och det är en fräschare lokal som väntar på oss, den är ännu inte fullt inredd även om bigårdsansvarig Lotta Carlsson håller på då och då så är det bättre att det får växa fram under struktur och tanke så att vi lättare an arbeta där än att vi ilar.

Gällande medlemmar som har bimaterial på föreningsbigården så gäller nu följande att allt material som tillhör medlemmar och inte för närvarande är bebott av bin ska förvaras i källaren. Allt ska vara märkt så att vem som helst vet om den lådan är föreningens eller en medlems.

Detta är nu inte allt som vi har diskuterat, men det som närmst berör flest. Styrelsen sammanträder igen 25/5, har du som medlem önskemål eller synpunkter så finns ett fack i föreningslokalen för detta, styrelsen kommer ta upp era förslag på mötet, märk gärna ditt förslag med ditt namn och telefonnummer om det är något som är oklart utifrån förslaget. Efter kommande möten kommer en sammanfattning publiceras på bloggen så snart protokollet är justerat.

Inga kommentarer: