söndag 31 januari 2016

Bin arbetar hårdare inför regnväder


När bin känner att det blir regn arbetar de längre in på kvällen dagen innan. Enligt en artikel i brittiska New Scientist, Honeybees know it’s going to rain, so work more before it starts, har forskare vid Jiangxi Agricultural University i Kina studerat hur bin i flera samhällen arbetar genom att sätta små radiosändare på dem och samla in data på deras rörelsemönster. Bin verkar känna av små förändringar i lufttryck, luftfuktighet och temperatur inför kommande regn och reagerar genom att arbeta intensivare och längre än vanligt. De verkar dra in mer nektar och pollen för att kompensera för kommande inaktivitet på grund av regn.

Studien ingår i mer omfattande forskning i bins beteende och man kan inte dra några långgående slutsatser än så länge. Men klart är det att de är känsliga för klimatförändringar och kan ändra beteende för att kompensera.

Referens: He, X.-J., Tian, L.-Q., Wu, X.-B. and Zeng, Z.-J. (2016), RFID monitoring indicates honeybees work harder before a rainy day. Insect Science, 23: 157–159

Inga kommentarer: