tisdag 22 december 2015

Förångring av oxalsyra bästa varroabekämpning enligt ny forskning

Forskare vid engelska University of Sussex har visat att den effektivaste behandlingen mot varroa som inte skadar bin själva är oxalsyra med förångringsmetoden. Enligt ett pressmeddelande från universitetet har man konstaterat att förångring är den metod som gör mest nytta utan att skada bina. De andra metoderna för oxalsyrebehandling, dropp och spray, skadar bina och är klart mindre effektiva. Förångringsmetoden visade 97% effektivitet och krävde bara en behandling.

Forskarna testade metoden på 110 samhällen under vinter 2012-13 samt 90 samhällen 2013-14. Alla tre metoder provades och resultaten jämfördes. Nedanstående film visar hur man behandlar med förångringsmetoden.

Referens:
Towards integrated control of varroa: comparing application methods and doses of oxalic acid on the mortality of phoretic Varroa destructor mites and their honey bee hosts, Hasan Al Toufailia, Luciano Scandian, Francis Ratnieks

Inga kommentarer: