söndag 22 november 2015

Årsmöte 2015

Torbjörn hugger i
Så kan vi lägga ännu ett biår till handlingarna. Årsmötet hölls söndag den 22 november hos Studieförbundet Vuxenskolan i Kalmar och 18 medlemmar var på plats.

Bisnack

Fredrik Thunberg valdes till ny ordförande i föreningen och till styrelsen valdes Lotta Carlsson, Erik Olsson, Catharina Thuresson och Henrik Haglund. Lennart Johansson och jag (Alastair Creelman) avtackades för sina insatser i styrelsen under många år.

Styrelsen presenterade sitt förslag till verksamhetsplan för 2016 som innehåller bl a:
  • Föreningsträffar som vanligt varannan söndag med start i april. Nytt blir något som vi kallar ”bigårdshäng” varannan tisdag kväll också med start i april. 
  • Studiecirklar: Häng med in i bikupan (start 19 jan), Första året som biodlare (start 17 apr), Andra året som biodlare (5 apr). Alla i samarbete med Studeieförbundet Vuxenskolan.
  • Bigården kommer att få en anslagstavla för föreningsinformation.
  • I klubbrummet kommer det att sitta en mindre whiteboard tavla för att förenkla kommunikationen i föreningen.
  • Nya fluster på paviljongen.
  • 2 st stuprännor till för att få bort fukt från byggnaderna.
  • Lite mer biflora med enkla medel
  • Nya tankar och idéer kommer att testas runt föreningens skötsel av kupor, slungning och honungshantering. Målet är att för enkla, sprida kunskap och ta till vara på medlemmarnas kompetens och erfarenhet.
  • Se över och uppdatera informationen om biodling såväl vid visningskupan som i vårt marknadsförningsmaterial.
  • Nya lite enklare skötselkort till föreningens kupor.
Honungsbedömningskommittén redovisade resultaten från lördagens möte där 20 honungsburkar bedömdes enligt gällande regler. Två medlemmar erhåller diplomer efter fem år på rad med full poäng i honungsbedömning: Erika Pettersson och Torbjörn Aagesson.

Efter mötet blev det som vanligt en gemensam måltid med smörgåstårta, kaffe och praliner. Tack till alla för ett gott samarbete under 2015!

Inga kommentarer: