lördag 26 september 2015

Nyheter från distriktet och biodlingens "lilla gröna"

Distriktet har tagit fram en broschyr om bihälsa med smeknamnet Biodlingens lilla gröna. Broschyren riktar sig i första hand till nya biodlare men även till mer erfarna. Syftet är att påminna om smittoriskerna och minska frekvensen av sjukdomsutbrott. Du kan ladda ner broschyren här och sedan skriva ut och trycka upp så många kopior du vill. Bra att dela ut i studiecirklar eler som diskussionsunderlag inom föreningen.

Ladda ner broschyren

På distriktets hemsida hittar du även ett brev till alla medlemmar från distriktsordförande Örjan Vestgöte med en summering av sommaren 2015 samt information om bland annat utbrott av amerikansk yngelröta, satsningar på bihälsa och drottningodling.

Inga kommentarer: