måndag 27 april 2015

Ny svensk forskning kan avgöra striden om pesticider

Bee keeping in the afternoon with Paps by edd_b, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by edd_b on Flickr

Ett svenskt forskningsprojekt vid Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har visat tydligt att ett växtskyddsmedel inom gruppen neonikotinoider har en negativ påverkan på såväl honungsbin som humlor och vilda bin i jordbrukslandskap. Resultaten har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature (Seed coating with a neonicotinoid insecticide negatively affects wild bees) och kan påverka den pågående debatten kring användningen av neonikotinoider  inom jordbruk. Fältförsök visade att vilda bin påverkades mycket negativt av pesticider och kan slås ut helt medan effekterna på honungsbin var mindre slående. Detta visar att vi inte ska bara analysera neonikotinoidernas påverkan på honungsbin men i stället se på den sammanlagda påverkan på ekosystemet.

Jag anser att resultaten visar att det är olämpligt att använda klotianidin i rapsodlingen, säger Thorsten Rahbek Pedersen, projektledare på Jordbruksverket. Vi behöver alternativa preparat och ny odlingsteknik för att kunna fortsätta odla vårraps i Sverige.

Ytterligare en artikel i Nature (Bees prefer foods containing neonicotinoid pesticides) visar att honungsbin verkar till och med föredra nektar med spår av neonikotinoider trots de negativa effekter.

Läs mer i ett reportage av SVT, Humlor och bin slås ut av jordbruksmedel och lyssna på radioreportaget nedan.
Läs även en artikel i DN, Vanligt insektsmedel skadar humlor och solitärbin

Källa: Pressmeddelande från Lunds universitet: Vilda bin far illa av växtskyddsmedel.

Inga kommentarer: