torsdag 5 mars 2015

Kloramfenikol i honung och vax

A super full of honey by richardoyork, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by richardoyork

Livsmedelsverket hittade spår av det förbjudna läkemedlet kloramfenikol i honung från fyra olika biodlare under åren 2011-2014. Undersökningar visade ingen otillåten användning av substansen men prov från importerad industriell vax upptäcktes innehålla kloramfenikol och där fanns en möjlig koppling. 

Livsmedelsverket har skickat ut ett brev, Spår av främmande substanser i honung, som varnar biodlare från att använda vax som inte är avsett för honungsproduktion. Dessutom ska man kontrollera innehållsförteckningen. SBR skriver mer om fallet i en nyhet, Kloramfenikol i honung och vax, och avslutar så här:

Ännu så länge kan ingen säga vad som är orsaken till att kloramfenikol har påvisats i svensk honung. SBR kommer bevaka utvecklingen kring den här saken och kommer tillsammans med Biodlingsföretagarna att fortsätta ställa frågor till Livsmedelsverket. Även om vi inte fått något underlag för att utpeka vax som källan till kontaminering med kloramfenikol i de svenska honungsproverna, så kommer vi också att ta kontakt med vaxfabrikanterna för att diskutera de frågeställningar som situationen har föranlett.

Oavsett är vår rekommendation att endast använda vax som är avsett för användning i bisamhällen och att endast använda tillåtna medel för bekämpning av sjukdomar och parasiter.

Inga kommentarer: