lördag 20 september 2014

Dags att rapportera årets verksamhet

Biodlingens framtid vilar på att det finns pålitliga siffror kring svensk biodling. Det är därför viktigt att ALLA biodlare fyller i SBRs årsrapport med basfakta om egen biodling.

  • SBR får en pålitlig statistik. 
  • Forskare får pålitligare underlag om vinterdödligheten.
  • SBR kan med större säkerhet inför Jordbruksverket och EU ange hur många bisamhällen vi har.
Alla medlemmar bör lämna in en rapport, även om du bara har ett samhälle. Blanketten finns i senaste Bitidning men även på webben hos SBR. Lämna in din rapport till Erik Olsson via e-post eller brev till Erik Olsson, Råsbäck 231, 38893 Ljungbyholm (tel 070-208 2241).

Inga kommentarer: