söndag 24 augusti 2014

Biodlingsföretagarna skriver till regeringen om läkemedel mot varroa

Biodlingsföretagarna har skrivit till regeringen om faran med en brist på registrerade preparat mot varroa. Idag finns bara Apistan som registrerat läkemedel mot varroa men kvalstren börjar bli resistenta och lagliga alternativ saknas. Detta leder till att fler provar importerade alternativ och risken finns för okontrollerade experiment med otillåtna medel. Biodlingsföretagarna vill att minst ett läkemedel till registreras så att biodlare kan variera behandlingen och för att motverka användningen av oregistrerade preparat.

Biodlingsföretagarnas krav sammanfattas så här:
  • Vi vill att det tas ett helhetsgrepp på ”preparat” mot varroa (läkemedel och biocider), som resulterar i att fler ”preparat” blir tillgängliga och att vi kan tillgodogöra oss den internationella utvecklingen.
  • Vi vill ha ett alternativt läkemedel registrerat (Apivar) för att förhindra ytterligare resistensproblematik.
  • Vi vill i väntan på registrering av ännu ett läkemedel att det görs olika tolkningar/undantag för bin.
  • Vi vill undvika konkurrensbegränsning. Att både få högre kostnader i form av utslagna bisamhällen som i sin tur baseras på just resistensen samt inte minst den avsevärt högre kostnaden för att tillgå alternativa medel är belastande.
  • Vi vill undvika svarthandel av oregistrerade preparat samt okontrollerat exprimenterande med närliggande medel.

Inga kommentarer: