lördag 16 augusti 2014

Amerikansk yngelröta i Västmanland

CC BY-SA Some rights reserved by Wikimedia Commons
Den allvarliga bisjukdomen amerikansk yngelröta har upptäckts i närheten av Västerås, enligt en artikel i VLT, Sjukdom dödar hela bisamhällen. Sjukdomen är väldigt svår att stoppa och sporerna kan överleva i många år. Den enda lösningen är att bränna smittade samhällen. Symptomen beskrivs av Jordbruksverket så här:

- Tecken på yngelröta är att cellocken sjunker in och blir mörkfärgade. Bina gör ofta hål och revor i cellocken under sina försök att avlägsna de döda larverna. Om cellocken avlägsnas från sjuka celler, kan man se larvresterna som en brun, kletig massa. Denna kan med hjälp av en trästicka dras ut i ganska långa trådar. Så småningom torkar larvmassan ihop till en tunn, knappt synlig, lite knottrig skorpa, som sitter hårt fast vid cellväggen. Det döda ynglet avger en karakteristisk, ganska motbjudande lukt, som kan sägas påminna om ruttet djurlim, fotsvett eller vissa ostsorter.

Just nu kontaktas alla biodlare i trakten för att varna dem om farorna. Ett problem är biodlare som inte är med i någon biodlareförening och får därför inte rätt information.

Inga kommentarer: