torsdag 22 maj 2014

Enkät om övervintring


Förlorade du några samhällen under vintern eller klarade alla övervintringen? SBR:s enkätundersökning om övervintringen 2013-2014 påbörjades 2 maj. För att få en så bra bild som möjlig av läget kring övervintringen är det viktig att få in många svar och att så många frågor som möjligt besvaras. Resultaten är viktiga för biforskning och för att kunna se hur svensk biodling mår.

Ta därför några minuter och fyll i enkäten, även om du bara ha ett par tre samhällen. Även om du inte hade några vinterförluster är det viktigt att dina siffror är med i undersökningen.

Inga kommentarer: