onsdag 27 november 2013

Bekämpningsmedel i pollen leder till bidöd

Pollen by nutmeg66, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License by nutmeg66

Det finns många teorier om vad som ligger bakom Colony Collapse Disorder (CCD) som ligger bakom den omfattande bidöden i många länder, främst USA. Många tror att det finns flera bovar i dramat: varroakvalstret, ensidigt jordbruk, olika virusangrepp, pesticider mm. En ny studie från University of Maryland, USA, har studerat hur mycket pesticider som finns i olika pollensorter som samlas av bin (läs mer i artikeln Scientists discover another cause of bee deaths, and it's really bad news).

Forskarna samlade in pollen från många växter som sina testbin flög på och hittade många olika pesticider (upp till 21 pesticider i det sämsta fallet). De har upptäckt att bin som har tagit hem pollen med höga halter pesticider har blivit betydligt mer sårbara för parasiten Nosema ceranae och detta kan leda till att hela samhället dör. Det som var nytt i studien var att även fungicider (bekämpningsmedel mot svamp) tros bidra till CCD. Tidigare trodde man att fungicider var inte farliga för bin men nu får man fundera på allvar om användningen av olika pesticider inom jordbruk och hur det påverkar biodling.

Läs forskningsartikeln Crop Pollination Exposes Honey Bees to Pesticides Which Alters Their Susceptibility to the Gut Pathogen Nosema ceranae.

Inga kommentarer: