söndag 24 november 2013

Årsmöte 2013

Årsmötet är igång
Föreningens årsmöte hölls enligt tradition på Domsöndagen, i år 24 november. Vi var 21 medlemmar som samlades i den gula villan intill bigården på Skälby.

Föreningen har en ny ordförande, Henrik Haglund, som ersättar mig (Alastair Creelman) och jag blir i stället vice-ordförande och fortsätter som webbansvarig. Föreningens styrelse ser nu ut så här:

  • Henrik Haglund - ordförande
  • Alastair Creelman - vice ordförande, webb
  • Erik Olsson - sekreterare
  • Lennart Johansson - kassör
  • Toby Hillmalm - bigård
Styrelsen: Lennart Johansson, Conny Johansson (suppleant),
Toby Hillmalm, Henrik Haglund, Alastair Creelman, Erik Olsson
Under mötet gick vi genom allt som har hänt inom föreningen under 2013 - läs föreningens verksamhetsberättelse för 2013. Vi diskuterade också möjliga aktiviteter för 2014 - till exempel eventuell utflykt, anskaffning av vaxsmältningsutrustning, förbättringar på paviljongen och klubbhuset och nya inköp till slungrummet. Förslag från medlemmar vä'lkomnas. Ta bara kontakt med någon i styrelsen.

Vi antog två motioner som ska skickas till distriktets årsmöte: en om att marknadsföringsmaterial från SBR borde vara gratis och en om en återgång till de tidigare reglerna för honungsbedömning. Vi ska också driva frågan om seniormedlemskap för våra äldre medlemmar.

Mötet avslutades med smörgåstårta och kaffe samt lotteri för alla som fick godkänt i honungsbedömningen. Nu kan vi lägga 2013 till handlingarna. Tack till alla som hjälpte till och vi ses 2014!

Inga kommentarer: