onsdag 15 augusti 2012

Pressmeddelande från Höglandets Honung AB

För ett par veckor sedan skrev jag om ett reportage av Sveriges Radio Jönköping som handlade om ett misstänkt fall av otillåtna medel i bikupor. Nu är undersökningen klar och man kan konstatera att det inte finns några anmärkningar mot producenten.

Följande pressmeddelande kommer nu från Höglandets Honung AB:

Viktig information. Vår honung är analyserad och konstaterad vara 100 % säker
Det har förekommit i media uppgifter om att vår honung är farlig och inte får säljas och lite annan information som är väldigt kruvad och även direkt felaktig. Bakgrunden är att vår biodling hotades av ett kvalster som var en stark bidragande orsak till att 30 % av våra djur dog 2009/2010.  Eftersom kontrollmyndigheten på länsstyrelsen blev orolig att något främmande ämne kunde ha hamnat i honungen av vår behandlig fick vi för säkerhets skull under juli månad ett saluförbud för egenproducerad honung fram till dess analyser var klara, dock fick vi fortsätta sälja honung från våra leverantörer. Men nu är hela historien med livsmedelssäkerheten utagerad och som många gånger förr vid livsmedelslarm blir det gärna en hönaav en fjäder.   

Vi har själva analyserat vår honung och hela tiden vetat om att den är säker men nu har även länsstyrelsen tagit prover och gjot analyser som bekräftar det vi redan visste, man hittar inte en enda molekyl som inte borde vara där. Sammanlagt har 17 olika prover tagits och analyserats. Vi har antagligen den säkraste honungen i Sverige just nu. 

Härunder finns citat från Länsstyrelsens beslut.   
”….. utifrån analysresultaten bedömer Länsstyrelsen att det är säkerställt att det inte föreligger någon risk för livsmedelssäkerheen och att honungen därför kan släppas ut på marknaden….."
Länsveterinär Jönköping, Maria Nyström

Inga kommentarer: