onsdag 22 augusti 2012

Hösthallon

Fortfarande har bina en uppgift att utföra i trädgårdar och i koloniområden: pollinering av hösthallon, som börjar att mogna först nu och kommer att blomma tills frosten kommer. Dessa nektargivor ger inte oss någon honung men bina får lite ny och färsk pollen till sitt höstyngel och nektar för egen del.

Bild och text: Jim Sundström

Inga kommentarer: