lördag 12 maj 2012

Internationell konflikt över vallhumlan

CC BY-SA by James Lindsay on Wikimedia Commons
Vallhumlan är utrotad i Storbritannien och en grupp brittiska forskare ville hämta 100 drottningar från Sverige för att återinföra arten. De sökte och fick tillstånd av Jordbruksverket och planerade en resa till Skåne för att hämta humlorna men i stället blev det stora protester från svensk sida.

Länsstyrelsen i Skåne protesterade kraftigt mot planerna eftersom arten är sällsynt i Sverige och därför har vi inte råd att skänka bort 100 stycken. Annars är risken stor att vallhumlan utrotas även i Sverige. Britterna väljer nu att diskutera frågan med alla parter och se om det finns en bra lösning där arten kan återinföras i Storbritannien utan att hota den svenska populationen.

Läs bägge sidor i debatten:

Inga kommentarer: