lördag 5 maj 2012

Enkät om övervintring

Det är bra om alla medlemmar fyller i årets undersökning om övervintring. Detta ger ett bra underlag till vidare forskning om bihälsa. Så här skriver SBR:

Det är nu dags för årets enkät om övervintringen. Undersökningen är ett led i det arbete angående förluster som pågår inom COLOSS-nätverket (det internationella nätverket som arbetar med frågor angående biförluster, se www.coloss.org). Frågeformuläret som används grundar sig på ett formulär som tagits fram av en arbetsgrupp med deltagare från ett stort antal länder. Som tidigare år genomförs undersökningen i ett närmare samarbete med Danmarks Biavlerforening och i år kommer även enkäten om övervintringen i Norge att göras på samma sätt. Vi är tacksamma om du vill ägna några minuter åt att besvara enkäten, oavsett om du har haft små eller stora förluster.

Gå till enkäten.

Inga kommentarer: