söndag 20 november 2011

Årsmöte 2011

Årsmötet i Kalmarbygdens Biodlare ägde rum 20 november i Gula Villan på Skälby. 23 medlammar var med i år och som vanligt blev det mycket diskussion om det gångna biåret samt idéer om förändringar till 2012.

I år har vi hunnit med 15 träffar i bigården och 45 medlemmar har deltagit minst en gång. Vår studiecirkel hade 15 deltagare och vi hoppas kunna erbjuda en fortsättning nästa säsong samt att vi startar gärna ännu en nybörjarcirkel i samarbete med Studieförbundet Vuxenskola. Föreningen har invintrat 9 samhällen och har fått en bra honungsskörd 2011 med hela 450 kg. När det gäller medlemmarnas egen produktion fick vi in rapportere från 23 biodlare som har fått totalt 42 905 kg honung vilket ger en medelskörd på 53 kg/invintrat samhälle.

Alla byggnader i bigården blev målade under sommaren tack vare ett samarbete med kommunen där ett arbetslag av personer utanför arbetsmarknaden hjälper föreningar med diverse jobb. Ett mycket uppskattat initiativ. Nästa steg är att lägga om taket på klubbhuset som vi hade hoppats göra i år men nu blir till våren i stället. Allt tar sin tid men vi renoverar bigården bit för bit.

Sekreteraren Lars Larsson överlämnar blomma till avgående ordförande Erik Olsson
Vår ordförande sedan 1996, Erik Olsson, valde att avgå i år och sekreteraren Lars Larsson fick uppdraget att lämna över blommor och present till Erik för allt arbete och engagemang som han har visat under sina år som ordförande. Föreningen har verkligen gått genom stora förändringar under Eriks ledning med framför allt framgångsrika studiecirklar som ledstjärna i verksamheten. Aktivitetsnivån i föreningen har stigit markant under de senaste åren och idag har vi en förening med god ekonomi och en trygg bas på Skälby. Erik fortsätter nu som vice ordförande och kommer fortfarande att ha hand om studiecirkeln.

Till ny ordförande valdes jag, Alastair Creelman, som hittills har varit vice-ordförande och webbmaster. Jag fortsätter med denna blogg förstås och ser fram emot att utveckla föreningens verksamhet i samarbete med resten av styrelsen och alla andra medlemmar.

På tal om denna blogg kan det vara intressant med lite statistik. Mellan 1 november 2010 och 31 oktober 2011 fick denna blogg totalt 5483 sidvisningar och under de 2,5 år som bloggen har varit igång har vi haft totalt 12 475 sidvisningar. Inte mycket för de mer kända bloggare men ganska bra för oss!

Sista evenemang för året är förstås Julmarknaden på Skälby Gård, söndag 4 december, 10.00 - 16.00. Vill du hjälpa till vid vårt monter, ta kontakt med Margaretha Bjerker. Annars får du gärna hälsa på!

Inga kommentarer: