fredag 3 juni 2011

Ingelstorpsmötet


Bilder: Ke Nilsson

Det årliga distriktsmötet på Ingelstorps Naturbruksgymnasium lockade cirka 30 deltagare från regionen. I strålande försommarvärme fick vi en guidning på distriktsbigården av Hans Werthwein som berättade om avelsarbete och drottningodling. Sedan samlades deltagarna i skolsalen för en presentation av Kalmarbygdens Biodlare av Erik Olsson och jag (se hela bildspelet nedan) och Erik fortsatte med information om biavelsverksamhet i distriktet.

Distriktsordförande, Åke Sandquist, informerade om läget med försäljningen av Svensk Honungsförädling AB. Just nu pågår processen att granska intressenterna men det finns väldigt lite information tillgänglig för tillfället. Diskussionen visade att deltagarna var bekymrade över utvecklingen men förhoppningen är att den nya ägaren tar hänsyn till biodlarnas synpunkter och kan verkligen satsa på svenskproducerad honung.

Inga kommentarer: