torsdag 2 juni 2011

Bisatsning i Köpenhamn

Bybi är ett nytt projekt som ska uppmuntra företag, organisationer och allmänheten att hjälpa biodling i Köpenhamnsområdet. Som i många andra storstäder har man börjat uppmärksamma fördelarna med biodling med bättre pollinering i trädgårdar och parker och för att skapa intresse för miljöfrågor i stort. Idén till projektet kläcktes efter den stora klimatkonferensen i Köpenhamn 2009 och idag finns det bikupor på Bella Center, konferenshallen där klimatmötet ägde rum.

- Vi hjælper byens virksomheder, skoler og sociale organisationer med at hjælpe bierne. Vi holder bier i små hjørner over alt i byen, træner en ny generation af biavlere fra kanten af samfundet, og giver vores interessenter indsigt i honningbiens ekstraordinære verden.

Projektet ger flera konkreta råd till alla som vill bidra: köp lokalproducerad honung, plantera bivänliga växter i trädgården och vid arbetsplatser och bli gärna biodlare själv.

Läs mer om Bybi i tidningen Politiken, Tre millioner nye københavnere flytter ind på fine adresser.

Filmen nedan, A new buzz in Copenhagen (Denmark.dk), beskriver hur projektet startade.Bild: Bybi

Inga kommentarer: