söndag 22 maj 2011

Bimarknad i HögsbyDistriktets årliga bimarknad ägde rum 22 maj på Staby Gårdshotell i Högsby och ett 50-tal biodlare samlades för att köpa redskap och för att lyssna på en paneldebatt. I panelen var bikonsulent Preben Kristiansen, yrkesbiodlare Anders Wizping och distriktsordförande Åke Sandquist och diskussionens moderator var Högsbys Veine Jernemalm.

Diskussionen fokuserade kring vinterförluster och åtgärder för att minimera dessa. Vinter 2009-2010 var särskilt besvärlig och huvudproblemet verkade vara ett stort drag på bladhonung i september som ledde till att bina inte drog ner vinterfodret. Sedan blev våren väldigt sen och kombinationen ledde till att många samhällen dog. Men det är fel att bara leta efter enskilda orsaker, menade panelen; det finns alltid flera bovar i dramat. Invintring av svaga samhällen, utsot, varroanivån mm bidrar till förlusterna. Det fanns stora regionala skillnader menade Anders Wizping; på Öland och vid kusten blev det knappt några förluster medan i inlandet var det katastrofalt. Förlusterna för 2010-11 verkar vara på en lägre nivå, cirka 10-12%, enligt preliminära siffror. Preben Kristiansen uppmanade alla att fylla i enkäten som ligger på SBRs hemsida just nu (till enkäten).

Nästa fråga gällde vinterfoder och panelen tyckte att det inte fanns någon skillnad mellan Bifor och socker bortsett från Bifors smidighet. Flera menar att man borde lämna några kilo honung i kupan vid invintring och även om man inte vet säkert att det ger några fördelar är det kanske en bra åtgärd.

Sedan var det dags att diskutera varroa. Receptet som föreslogs var drönarutskärning i maj-juni och sedan kontroll i sen juni. Om varroakontrollen visar färre än 5 kvalster per dag räcker det med oxalsyrabehandling i oktober men om varroakontrollen visar mer än fem kvalster per dag bör man behandla mer myrsyra redan i augusti.

Panelen rekommenderar invintring i 2 lådor och gärna med nätbotten så länge det är ett bra samhälle. Gärna i vindskyddat läge med mycket sol och flustret mot söder.

Inga kommentarer: