lördag 19 mars 2011

Pollinering av raps ska kartläggas


Enligt en artikel i tidningen Land kommer Stiftelsen Lantbruksforskning att få 2,1 miljoner kronor för att studera pollinering i höstraps. Förskarna ska ta reda på effekten av insektspollinering på skördens kvalitet i olika typer höstraps. De hoppas att kunna utveckla nya metoder för biodling och hitta nya sätt att förbättra miljön för vilda pollenspridare som humlor och fjärilar. Till slut ska studien utmynna i praktiska rekommendationer till lantbrukare och biodlare.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Hushållningssällskapet i Kristianstad och Lantbruksuniversitet, SLU.

Inga kommentarer: