söndag 6 februari 2011

Fiskare blir biodlare

Malawi by Josh Wood, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by  Josh Wood 

En artikel i Africa News (Fishermen catching bees) berättar om fiskare i Malawi som har börjat med biodling eftersom fiskenäringen i Malawisjön är starkt hotad. Lokala fiskare får allt mindre fångster på grund av överfiske och en växande befolkning runt sjön. När fisket uteblir måste de helt enkelt hitta nya sätt att försörja sig och ett sätt är just biodling.

För cirka 10 år sedan grundades en förening för alla fiskare som vill satsa på biodling, Nkhata Bay Honey Producers Cooperative (NHPC). NHPC ingår i ett större projekt Small Beekeepers Development and Research Association (SBDARA) och de samordnar aktiviteter i 120 små biodlarföreningar runt Malawisjön, med cirka 10 biodlare i varje förening. Intresset i projektet har varit stort och de har varit tvungna att ligga lågt med nyrekrytering ör att kunna koncentrera sig på de befintliga medlemmarna.

Medlemmar i NHPC får skyddskläder till rabatterat pris och en grundutbildning i biodling. De betalar en årlig medlemsavgift och kooperativet får stöd från NHPC som köper upp honungen från biodlarna och står för buteljering, distribution och försäljning. Förra året såldes 7 ton honung totalt.

Samtidigt försöker regeringen att starkt begränsa fisket i Malawisjön. Fiskbeståndet är alarmerande lågt och utan starka åtgärder kan många arter helt försvinna inom kort. Ett inte ovanligt problem i världen idag. Men biodling verkar vara ett populärt alternativ för många fiskare och dessutom en hållbar näring som även gynnar jordbruket.

Läs mer om projektet

Inga kommentarer: