måndag 14 februari 2011

Distriktsmöte i Emmaboda

Söndag den 13 februari var det dags för distriktets årsmöte som ägde rum i år på Folkets Hus i Emmaboda. En ny styrelse valdes och består nu av följande personer: Ordförande, Åke Sandquist (Algutsboda); Styrelseledamöter, Ingmar Wahlström (Torsås), Ann-Marie Hagelin (Högsby), Birger Carleudd (Mörlunda) och Alastair Creelman (Kalmar).


Projektansökan
Efter alla formella punkter var avklarade informerade Veine Jernemalm om ett planerat utbildningsprojekt för binäringen i Kronoberg, Blekinge och Södra Kalmar i samarbete med Hushållningssällskapet. Fler bisamhällen behövs för pollination och biologisk mångfald och binäringen behöver stöd för fortsatt utveckling.

En förstudie har gjorts genom att diskutera möjligheter med alla föreningar. Nu lämnas det in en ansökan till Leader Linné för att få projektmedel. Förslaget är att det ska bildas ett utbildningscentrum på Ingelstads gymnasiet utanför Växjö där det ska finnas en visnings- och utbildningsbigård. Utrymme ska också finnas för vidareförädling av honung. Tanken är att hålla regelbundna kurser och möten där om t ex bihälsa, biavel, produktutveckling, teknik, marknadsföring, hygien mm men även att liknande aktiviteter ska hållas ute i distriktet. Lokalföreningar ska kunna söka pengar för utbildade mentorer, lokala slungrum, utbildningsmaterial, lokala visningar/föreläsningar.

Vi får hoppas att ansökan blir godkänd!

Mer bin
Krister Linnell (SBR) informerade om SBRs satsning Mer bin. Biodling måste få mer uppmärksamhet bland allmänheten och därför är det viktigt att vi på alla nivåer prata mer om våra bin. Dessutom behöver vi mera bin! Vinterförluster drabbar näringen hårt och vi måste kompensera för alla förluster och gärna öka på antalet bisamhällen i landet annars blir det svåra konsekvenser för jordbruket. Många biodlare ger tyvärr upp om de drabbas av stora förluster.

Flera insatser behövs för att få in flera biodlare. SBR måste väcka frågan på nationell nivå, skriva, söka projektmedel, informera mm. Dessutom uppmanas alla medlemmar att göra flera avläggare och se till att drabbade medlemmar får ersättarsamhällen.Krister avslutade med att ge följande råd till oss alla:
  • Ha så många samhällen som duklarar av
  • 30% fler avläggare
  • Noggrann varroabekämpning och kontrollera resultatet
  • Ta bort sjuka och svaga samhällen
  • Lär av dem som har bra invintring
  • Hjälp varandra
  • Invintra bara starka samhällen
  • Utfodra med minst 15kg foder per samhälle
  • Satsa på drottningodling
Bilder: A. Creelman

Inga kommentarer: